Pages Navigation Menu

Dand

Prahar Prakrama/ Prahar Apakrama

Prahar Siddha/Kramika Siddha

Swagata Prakar 1

Swagata Prakar 1 (Vibhagshaha)

Shirmar Kramika 2 Vistar

Shirmar Kramika 2 Vistar (Vibhagshaha)

Shirmar Kramika 2 Chatushka (Kramashaha)

Shirmar Kramika 1 Chatushka (Kramashaha)

Shirmar Kramika 1 Dwaya (Kramashaha)

Shirmar Kramika 3

Shirmar Kramika 3 (Vibhagshaha)

Shirmar Kramika 2 (Vibhagshaha)

Shirmar Kramika 1 (Vibhagshaha)

Pari Vruta (Vibhagshaha)

Oona Vruta (Vibhagshaha)

Aardha Vruta (Vibhagshaha)

Turya Vruta (Vibhagshaha)

Dwimukhee Sthir Prakar 2 (Vibhagshaha)

Dwimukhee Sthir Prakar 1 (Vibhagshaha)

Shirmar/Adhomar (Vibhagshaha)

Kramika Siddha (Vibhagashaha)

Sthala Dand/Shirmar Siddha (Vibhagashaha)

Shirmar Siddha/Shirmar/Adhomar (Vibhagshaha)

Shirmar Siddha/Bhuja Dand (Vibhagashaha)